IN BAO THƯ CHUYÊN NGHIỆP

Bao thư hay còn gọi là phong bì là một trong những ấn phẩm rất hữu ích mà hầu như bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải sử dụng. Không chỉ có tác dụng bao bọc tài liệu, thư mời, công văn mà phong bì còn là một trong những vật dụng cung cấp thông tin, quảng cáo dán tiếp đến khách hàng.